ارسال فایل های صوتی برای رادیو پرنیان

همراهان عزیز رادیو پرنیان، شما می توانید با استفاده از این فرم فایل های صوتی خود را برای پخش در رادیو پرنیان ارسال فرمایید.

لطفا پیش از ارسال به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • رادیو پرنیان همه فایل های ارسالی را بررسی می کند، ولی الزاما همه آنها را پخش نمی کند. موارد زیادی در انتخاب فایل برای پخش بررسی می شوند از جمله کیفیت صدا، اصلی بودن آن و بسیاری موارد فنی و غیر فنی دیگر. در هر صورت، مسئولین رادیو پرنیان، پس از بررسی فایل های شما نتیجه بررسی را به شما از طریق ایمیل اطلاع خواهند داد.
  • شما تنها باید فایل هایی را ارسال کنید که مجوز پخش آن ها را دارید. بدیهی است رادیو پرنیان هیچ مسئولیتی در این زمینه نمی پذیرد و ارسال فرم به منزله قبول این شرط توسط شماست.